Bio Snake Enzimatik Koku Giderici
000740

BİO SNAKE ENZİMATİK KOKU GİDERİCİ

Oteller, AVM ler, Büyük siteler, işyerleri ve fabrikalar(gıda ve kimyasal fabrikalar) da en büyük sorun kötü koku ve gider tıkanıklıklarıdır. Milyonlarca lira harcanan bu yapılarda pahalı ve güvenilir olmayan kimyasallar kullanılmaktadır.

Lavabo açacakları, kostikler, kireç ve pas sökücüler içeriğinde asit ve zararlı kimyasallar bulundurmaktadır. (%20 den fazla Nitrik asit, hidroklorik asit gibi).

Bu kimyasallar giderlerde delinmelere ve metallerde korozyona sebep olmaktadır. Bina ömrü çok uzun olmasına rağmen giderler ve tesisatlar çok kısa sürede kullanılmaz hale gelmekte ve her 2-3 yılda bir tadilata ihtiyaç duyulmaktadır.

Giderlerde oluşan delinme ve korozyon binada sızıntılara sebep olmakta ve koku oluşturmaktadır.Söz konusu bu zararlı ürünler Almanya ve Amerika Federal Çevre Dairesi bu tür ürünlerin ülkelerinde kullanımını yasaklamıştır.TC Çevre Bakanlığı ‘da bu konuda çok hassas davranmakta ve ciddi yaptırımlar uygulamaktadır.

Besinlerdeki yağ, duşlardan gelen saç dibi yağı, vücuttaki maytlar dışkı giderlerdeki sularda mikroorganizmalar üretmektedir.

Bu organizmalar birikip çürümeye ve oksitlenmeye sebep olmaktadır. Bahsedilen kimyasallar bu mikroorganizmalara herhangi bir etkide bulunmamaktadır. Aksine giderlerimize zarar vermektedir.

Kimyasallar ile yapılan temizleme ve kokuyu yok etme işlemi GEÇİCİ bir çözümdür. Kanalizasyon sisteminde biriken toksik maddeler ve mikroorganizmalar tekrardan giderlerde koku oluşturmaktadır.

 Aynı zamanda bu kimyasal maddelerle çevreye fazla miktarda toksik madde verilir. Bu da çevre kirlilik parametrelerini (kimyasal oksijen ihtiyacı KOİ, Biyolojik oksijen ihtiyacı BOİ) yükseltmektedir. Kullanım anında oluşan tepkimeler sonucu çıkan gazlar insan sağlığına büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Kokular Yapı İtibari ile İkiye Ayrılmaktadır.

  1. Katı ve sıvı yağ, sintine yağ, gres yağı gibi ürünlerden kaynaklanan kokular

  2. Dışkı, ürik asit, leş ve gıda gibi ürünlerden kaynaklanan kokular

BİOSNAKE LİQUİD:

  Bu ürünümüz toksik olmayan doğada çözünebilir, kaynağı yok ederek kötü kokuları ortadan kaldıran aerobik ve anaerobik bakteri ve enzim bulundurmaktadır. Oksijenin bulunduğu ortamlarda aerobik bakteriler, oksijenin bulunmadığı ortamlarda anaerobik bakteriler devreye girmektedir. Bakteriler katı yağ, sıvı yağ ve gres yağından beslenerek atığı doğal yollardan sindirecek enzimler üretir.

 Yukarıda belirttiğimiz bu bakteriler giderlerdeki suyun içinde bulunan oksijeni kullanarak çürüme ve paslanmaya sebep olan mikroorganizmaları yok eder. Gider arıtıcı olarak biyolojik oksijen ihtiyacını minimuma indirerek gider borularında ve dirseklerinde oluşan yağ ve kir birikintilerinin oluşmasını engeller. Yağlı ve kirli yüzeyleri temizleyici özelliğe sahiptir. Tamamen biyolojik etkilerle kimyasal ürünlerin yaptığı işlevi yapmaktadır.

BİO SNAKE Doğal özelleştirilmiş formülü sayesinde giderlerde delinme, aşınma, kireçlenme, paslanma gibi korozif problemler yaşanmaz. Yaşanılan tesisat problemini tamamen ortadan kaldıran bu formül müşterilerine maddi açıdan büyük bir avantaj sunmaktadır.

Yağ tutucular, lavabo giderleri,döşeme süzgeçleri,septik çukuru ve çöp konteynerleri için profesyonel kullanım sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI;

  • Kullanmadan önce iyice çalkalayın, Uygulamadan önce koku kaynağını ya da sızıntıyı en uygun şekilde ortamdan uzaklaştırın. Bakteri içerir havaya sıkmayın.

  • 1 Şişe 946 ml ürün içermektedir.

  • Lavabolarda günlük 4-8 oz arası kullanılmalıdır.

  • Temizleme mopları ve paspaslara 4-8 oz arası kullanılmalıdır.

  • Halılarda 2-4 oz arası kullanılmalıdır.

  • Giderlerde ve kanalalizasyon sistemlerinde 4-8 oz

BİO SNAKE LİQUİD İLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR;

 Yağı yok etmek için kullanacağımız ürünün miktarı / dozu ne olmalıdır?

GİDER UZUNLUĞU                                    KULLANIM DOZAJI

15 Metreden kısa giderlerde   :        Günde 150 ml

15-50 metre arasında             :         Günde 170ml

50-75 metre arasında             :         Günde 200ml

75 metre üzerinde                   :         Günde 300ml

Gider borularında biriken yağın yok edilmesi için ne sıklıkta ve hangi miktarlarda kullanılmalıdır? Ayrıca enzimlerin borularda biriken yağı yok etmeleri ne kadar sürüyor?

Giderlerdeki problemi ortadan kaldırmak için günlük 4-8oz yeterlidir. Kaynağı ortadan kaldırmak için tetikli püskürtücü ile kullanılabilir. Enzimlerin aktif hale gelmesi yaklaşık 30 dakika alır. İlk hafta günlük, sonrasında bakım için 2-3 günde bir, 1 doz yeterlidir.

 Bakterilerin ürettiği enzimler katı yağları yok edebiliyor mu? Evet ise yağları yok etmek için ne kadar zaman gerekiyor ve kullanım miktarı ne olmalıdır?

 Enzim: Canlı mikroorganizmalardan kaynaklanan ve organik maddelerde bazı kimyasal değişiklikler yapabilen çeşitli kompleks organik maddelerden herhangi biridir. Enzimler canlı hücrelerin kimyasal katalizörleridir. Enzimler substrata özgüdür: Proteaz Enzimleri proteinleri parçalamaktadır; Lipaz enzimleri yağı; Amilaz enzimi nişastayı ve karbonhidratları parçalamaktadır. Bio snake içerisinde bulunan bakteriler ortama bırakıldıktan sonra ortamda bulunan organik maddeleri parçalayarak karbondioksit ve suya dönüştürür. Günlük kullanım yeterlidir ve 30 dakika içerisinde aktif hale gelir.

 BOİ, TSS ve KOİ seviyelerinin iyileşmesini garanti veriyorsanız ne sıklıkla kullanılacaktır? BOi, TSS ve KOİ nin ne anlama geldiğini açıklamalarıyla bize bildirin.

60 günde seviyelerin iyileşmesine yardımcı olacaktır. Her gün kullanılmalıdır.

BİO  SNAKE ve BİOCONQUEROR ürünlerindeki bakteriler sulardaki kendine benzer bakterileri (suşlarını) lehine çevirerek,kendi elemanı haline getirerek parçalanmayı sağlar ve aşağıdaki yararlı sonuçları elde ederler.

      BOİ'nin (Biyolojik Oksijen Talebi)% 80'e kadar azaltılması

      KOİ'nin azaltılması

      SS'nin (Süspansiyon halinde Katı Madde) Azaltılması

      Kötü kokular ve zararlı gazları, kaynaklarını ortadan kaldırarak % 96 oranında azaltır.

 Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) belli bir su numunesinde bulunan organik materyali belli bir süre boyunca belirli bir sıcaklıkta parçalamak için biyolojik organizmalar tarafından ihtiyaç duyulan (yani talep edilen) çözünmüş oksijen miktarıdır.

 Toplam askıda katı madde (TSS), bir filtre tarafından yakalanan parçacıkların kuru ağırlığıdır. Bir atık su arıtma tesisindeki arıtılmış suyun arıtımından sonraki kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir su kalitesi parametresidir. ABD Temiz Su Yasasında klasik kirletici olarak listelenir.

 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), organik maddenin parçalanması sırasında suyun oksijeni tüketme kapasitesinin ve amonyak ve nitrit gibi inorganik kimyasalların oksidasyonunun bir ölçümüdür.

 Doğrudan atık üzerinde etkili olur mu?

Bio-Snake Liquid, milyarlarca aerobik ve anaerobik bakteri barındırmaktadır ve bu da kaynağı ortadan kaldırarak kötü kokuları yok etmektedir. Bakteriler atıkları doğal olarak sindirecek enzimleri üretirler, hayvansal yağlar, makine yağları ve katı yağlarla beslenirler. Kokuları ve atıkları ortadan kaldırmak için günlük doz kullanılması gerekir.

 Bakteriler petrol bazlı yağları yok edebilir mi?Hayır edemez.

UYARI /DİKKAT

Yutulması halinde zararlıdır. Alerjik cilt reaksiyonlarına sebep olabilir.

Çocukların ulaşılabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Uygularken eldiven takılmalı ve ellerinizi iyice yıkamalısınız.

Yutulması halinde doktoru arayın. İçerik yalnızca ciltle temas etmişse bol su ile yıkanmalı ve kızarıklık oluşması halinde tıbbi yardım istenmelidir.

KONSANTRE ENZİMATİK KOKU GİDERİCİ (BİO CONQUEROR 105)

 Deterjanlar, oda kokuları gibi ortam düzenleyiciler kötü kokuları sadece maskeler. Ortadan kaldırmaz. KONSANTRE ENZİMATİK KOKU GİDERİCİ ürünümüz toksik olmayan, doğada çözünebilir, uygulanan alanı kısa sürede ferahlatan güçlü kokusuyla, konsantre formül-yoğun yüzey aktif maddeleri ile birlikte içeriğindeki enzim ve milyarlarca bakteriler ile birlikte kötü kokuları kaynağında yok eder. Özel formülü sayesinde konsantre olarak ya da seyreltilmiş su ile kullanılabilir. Önde gelen rakip ürünlere göre 2 katı oranında bioaktif içeriğe sahiptir.

İdrar, atık, toprak, çürümüş yemek ve evcil hayvan atıkları dâhil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli kokular üzerinde etkilidir.

Halı üzerine sinmiş hayvan dışkısı kokularında, tuvaletlerde, pisuvarlarda, derzlerde tortulaşmış pis kokularda, çöp kovaları/konteynerlerde, kötü kokan gider ve lağım borularında kullanılabilir.

Kullanım talimatları;

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Uygulamadan önce koku kaynağını ya da sızıntıyı en uygun şekilde ortamdan uzaklaştırın. Bakteri içerir havaya sıkmayın.

1 şişe 946ml ürün içermektedir.

Lavabolarda günlük 4-8 oz arası kullanılmalıdır.

Temizleme mopları ve paspaslara 2-4 oz arası kullanılmalıdır.

Halılarda 1-2 oz arası kullanılmalıdır.

4litre suya 30-60ml arası ürün döküp bir çözelti hazırlanmalıdır. Bu çözeltiyi;

Tuvaletler ve pisuvarlar üzerine sprey ile doğrudan uygulanmalıdır. Günlük 0,11-0,23lt kullanılmalıdır.

Kova ve çöp konteynerlerine bu çözeltiyi sprey ile doğrudan uygulanmalıdır.

Arabalarda paspaslara ve koltuklara bu çözelti sprey ile doğrudan uygulanır.

Kokudan etkilenmiş bölge üzerine sprey ile uygulanmalı ve bez parçası ile üzerini örtülmelidir.

BİOCONQUEROR İLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR;

Tuvalet giderleri için kullanılacak ürün miktarı ne olmalıdır? (ml olarak)

Ürün iyice çalkanmalı ve her bir tuvalet gideri için 100 ml kullanılmalıdır.

 Bakterilerin ürettiği enzimlerin kokuya neden olan molekülleri ortadan kaldırması ne kadar zaman alıyor?

Aktif hale gelmeleri yaklaşık 30 dakika alır ve o zaman kötü kokulu maddeleri sindirmeye başlarlar. Birkaç günlük kullanımla birçok kötü koku kaynağı ortadan kalkar.

Ne sıklıkta kullanılmalıdır? İlk hafta günlük, sonrasında bakım için  2-3 günde bir, 1 doz yeterlidir.

 BioSnake ile beraber aynı gider için kullanabilir miyiz?Evet. Çünkü aynı tür bakteri içerirler.

Gıda ile teması güvenli mi? Mesela, restoranların mutfak +tezgâhların da kullanılabilir mi?

Yemek hazırlama alanlarında kullanılmamalıdır.

 Kullanılması durumunda mobilyada leke bırakır mı?

Leke bırakmaz, ancak mobilyalarda kullanmadan önce yaklaşık 6: 1 oranında (SU: BİO CONQUEROR 105) su ile seyreltin ve kullanım öncesi bir yüzeyde test edin.

Uyarı /Dikkat

Yutulması halinde zararlıdır. Alerjik cilt reaksiyonlarına sebep olabilir.

Çocukların ulaşılabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Uygularken eldiven takılmalı ve ellerinizi iyice yıkamalısınız.

Yutulması halinde doktoru arayın. İçerik yalnızca ciltle temas etmişse bol su ile yıkanmalı ve kızarıklık oluşması halinde tıbbi yardım istenmelidir.

BİO SNAKE ve KONSANTRE ENZİMATİK KOKU GİDERİCİ bu iki ürünü aynı anda kullanabilirsiniz. Kimyasal olmadıkları için birbirleriyle tepkimeye girmezler ve doğaya zarar vermezler.

BİO SNAKE ve KONSANTRE ENZİMATİK KOKU GİDERİCİ ile yapılan temizleme işlemi ile kanalizasyon sisteminde biriken aerobik ve anaerobik bakteriler kokunun kaynağına etki eder. Sürekli döngü halinde işlev görürler. Giderlerde tekrar koku oluşumu gerçekleşmez.

Otellerde, sitelerde, AVM gibi ortak kullanım alan giderlerinde oluşan kötü kokular müşteri kayıplarına yol açmaktadır. BİO SNAKE ve KONSANTRE ENZİMATİK KOKU GİDERİCİ bu sorunu ortadan kaldırır ve müşteri memnuniyetini arttırır.

Çevre dostudur ve bu ürünleri kullandığınızda çevreye zararınız olmaz. BOİ, KOİ, TSS azaltır. Çevre Bakanlığı denetimlerini kolaylıkla geçmenizi sağlar.

Amerika Birleşik Devletlerinde üretildi

Yorum Yazın